DESAFÍO 1
20 de XANEIRO - 16 de FEBREIRO
DESAFÍO 2
17 de FEBREIRO - 15 de MARZO
DESAFÍO 3
16 de MARZO - 14 de ABRIL